Διαδικτυακά διημερίδα : IMA Early Career Mathematicians’ Autumn Conference 2020

Το Institute of Mathematics and its Applications (IMA) (Ινστιτούτο Μαθηματικών και Εφαρμογών τους) οργανώνει την διαδικτυακά διημερίδα “IMA Early Career Mathematicians’ Autumn Conference 2020” που απευθύνεται σε μαθηματικούς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους με σκοπό της πληροφόρηση τους σχετικά με πιθανές επαγγελματικές κατευθύνσεις. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24-25 Οκτωβρίου 2020 και θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντας να γνωρίσουν και να συζητήσουν με μαθηματικούς με διαφορετική ενασχόληση και υπόβαθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ima.org.uk/13533/ima-early-career-mathematicians-autumn-conference-2020/

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και είναι δωρεάν. Λάβετε υπόψιν σας ότι κάθε ημέρα της διημερίδας απαιτεί ξεχωριστή κράτηση.

Το IMA είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινότητές Μαθηματικών του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό να προαχθούν και να διαδοθούν τα Μαθηματικά και οι εφαρμογές τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.