Ημερίδα «Γυναίκες στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Η ημερίδα «Γυναίκες στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Φεβρουαρίου 2021 και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Η ημερίδα θα οργανωθεί με σκοπό οι γυναίκες στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά να συναντηθούν για  μια μέρα ομιλιών και ομάδων συζήτησης. Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία να συναντηθείτε και να μιλήσετε με γυναίκες που είναι ενεργές και επιτυχημένες στον χώρο των Μαθηματικών. Στόχος αυτής της ημερίδας είναι η προώθηση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην Ελλάδα και η προσέλκυση ταλαντούχων γυναικών σε μια σταδιοδρομία στα Μαθηματικά, προωθώντας την παρουσία ομιλητριών και επιστημόνων που έχουν ήδη εμπλακεί στην έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://sites.google.com/view/wam21/main?fbclid=IwAR0imdRt-w89r63rKcPTzIOljKHoJBZbe2esyoXZvNvxxwDy-Erslm-BwxY