Το εργαστήριο παρέχει υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου. Ειδικότερα, παράγεται υποστηρικτικό υλικό για τις Θεματικές Ενότητες των προγραμμάτων: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) και Πληροφορική (ΠΛΗ), καθώς επίσης εμπλουτίζονται με συμπληρωματικό και υποστηρικτικό υλικό οι ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc (ΜΣΜ), καθώς του διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ).
Παράγεται εναλλακτικό διδακτικό υλικό που απευθύνεται στους εισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές του ΠΣ ΦΥΕ και περιλαμβάνει:

  • Σύγχρονη προβολή διαφανειών με μαγνητοσκοπημένη εικόνα/ήχο (webcast).
  • Δημιουργία εισαγωγικού διαγνωστικού τεστ αυτο-αξιολόγησης και υποστηρικτικού υπερκειμένου για την κάλυψη ελλιπών γνώσεων στα Μαθηματικά.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου υποστηρίζεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
  2. Διπλωματικές εργασίες του Προγράμματος Σπουδών από το apothesis