Διημερίδα: Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Προοπτικές

62 παρουσιάσεις  διπλωματικών εργασιών, 2 θεματικά εργαστήρια και 8 ερευνητικές παρουσιάσεις σε δύο ημέρες, δίνουν το στίγμα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

H διημερίδα, που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα παρουσιαστούν οι  κύριες ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος και τα μέλη του Εργαστηρίου, και ειδικότερα θέματα από την  συναρτησιακή ανάλυση,  τη  φασματική αποσύνθεση και τη μελέτη διαφορικών τελεστών σε μη τετριμμένα συστήματα συντεταγμένων,   ασαφή λογική καθώς και κυματική διάδοση και σκέδαση, μαθηματική μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και τον τρόπο που αυτές αντικατοπτρίζονται στις διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών τους φοιτητών και τις προοπτικές που διαγράφονται από περισσότερους από 25 επιβλέποντες καθηγητές από όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και  στις  διδακτορικές διατριβές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η μοναδική αυτή προσπάθεια προβολής και διάχυσης του παραγόμενου ερευνητικού έργου, ολοκληρώνεται με δύο δίωρα θεματικά εργαστήρια  που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στους φοιτητές  και αφορούν στη  διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών  και στη  συγγραφή   επιστημονικών εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών του ΕΑΠ δραστηριοποιείται  στην ερευνητική περιοχή της μαθηματικής προτυποποίησης, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά λειτουργεί με επιτυχία πάνω από μία δεκαετία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε πτυχιούχους θετικών επιστημών.

Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά:

  • Η διεύθυνση της διεξαγωγής της διήμερης εκδήλωσης είναι στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, στην Περιβόλα Πατρών, στις αίθουσες ΠΓ01 και ΠΓ02
  • Ενώ για όσους δεν τα καταφέρουν θα υπάρχει πάντα η επιλογή του live streaming. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Ημέρας (Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019) 

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονίστρια: Μαρία Χατζηνικολάου.
 12:30-12:45 Χαιρετισμός Διευθύντριας Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΕΑΠ.
Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:45-13:00 Βλάμος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές και υπολογιστικές αναπαραστάσεις βιολογικών δεδομένων
13:00-13:15 Νικολόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Μαθηματική Μοντελοποίηση Διάβρωσης Υλικών.
13:15-13:30 Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.
Ασαφείς αρνήσεις και παραγωγή αυτών με τη βοήθεια ασαφών συνεπαγωγών.
13:30-13:45 Μπούκας Ανδρέας, ΣΕΠ, ΜΣΜ70, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το Θεώρημα του Bochner και ο μετασχηματισμός Fourier αυτοσυζυγούς τελεστού.
13:45-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα.
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Ημέρας (Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019)

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02 Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονιστής: Παναγιώτης Βλάμος.
12:30-12:45 Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές μέθοδοι και τεχνικές για τη μοντελοποίηση και τη μελέτη της ροής του αίματος σε αγγεία.
12:45-13:00 Καριώτου Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το ελλειψοειδές σύστημα συντεταγμένων στην υπηρεσία της μαθηματικής προτυποποίησης.
13:00-13:15 Τσίτσας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαθηματικές.
Μοντελοποιήσεις Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης και Εφαρμογές.
13:15-13:30 Καραχάλιος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Η δυναμική της απόδρασης και της σύγκλισης σε μη-γραμμικά πλέγματα.
13:30-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Oι παρουσιάσεις των φοιτητών που θα γίνουν από απόσταση, θα γίνουν υποχρεωτικά μέσω Skype for Business (SfB), όχι απλό Skype
Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ έχει δυνατότητα σύνδεσης με SfB, μέσω του Office365. Παρακαλείσθε, όσοι θα συμμετέχετε στην διημερίδα από απόσταση, να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με χρήση του Skype για Επιχειρήσεις το οποίο παρέχεται στο ΕΑΠ μέσω του Office365.
Παρακάτω θα βρείτε ένα σύνδεσμο που θα σας επιτρέψει τη συμμετοχή στην Αίθουσα ΠΓ01 της διημερίδας «Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές» που διοργανώνει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Σημειώνουμε ότι δεν θα δείτε το συμβάν στο Ημερολόγιό σας στο Office365 καθώς και δεν θα γίνει υπενθύμιση, αλλά θα οδηγηθείτε στην εκδήλωση μέσα από το σύνδεσμο στο τέλος του παρόντος μηνύματος. 

Οι εξ αποστάσεως χρήστες μπορούν να συνδεθούν:

    • Με το λογαριασμό τους Office365 και το εγκατεστημένο Skype για Επιχειρήσεις αν είναι χρήστες του ΕΑΠ
    • Με το σύνδεσμο συμμετοχής ως guests και τη χρήση του Web App (δίχως εγκατάσταση του Skype για Επιχειρήσεις) αν δεν είναι χρήστες ΕΑΠ. Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό

Οι συμμετέχοντες μέσω Web App (που δεν είναι χρήστες του Office365) μπορούν να συνδεθούν ως guests. Οδηγίες στο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Skype για Επιχειρήσεις , σελ 25

Όλες οι οδηγίες βρίσκονται στο http://noc.eap.gr/index.php/uphresies-akadhmaikhs-koinothtas/uphresia-thlediaskepsewn/platforma-ameson-minimaton

Πριν την σύνδεσή σας, ιδιαιτέρως αν παρουσιάζετε την εργασία σας από απόσταση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες, πριν την ημέρα της συμμετοχής σας:

Προτείνεται να κάνετε δοκιμή του συστήματος πριν την τηλεδιάσκεψη ώστε να λύσετε τυχόν προβλήματα εγκαίρως. 
Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα χρειαστείτε μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία και κάμερα. Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πρέπει: 

·  να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Skype για Επιχειρήσεις από το https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

·  να είστε βέβαιοι ότι οι συσκευές σας (κάμερα, μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία, δίκτυο) λειτουργούν κανονικά και είναι προεπιλεγμένα ως συσκευές επικοινωνίας

  • Οι εξ αποστάσεως χρήστες και κυρίως οι παρουσιαστές θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει το σύστημα και να έχουν εξοικειωθεί με αυτό πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης

Σημειώστε ότι για πιο αποτελεσματική συμμετοχή στα δύο εργαστήρια, είναι χρήσιμο, αλλά προαιρετικό, να έχετε διαθέσιμο προσωπικό υπολογιστή για να εφαρμόζετε οι ίδιοι όσα παρουσιάζονται.

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στην αίθουσα ΠΓ01.

Συμμετοχή σε Σύσκεψη Skype

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συμμετοχή; Δοκιμάστε το Skype Web App

Η ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ είναι διαθέσιμη στο 2610367900 καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πρώτη Σύσκεψη Skype;   |Νομικά θέματα

 

Νέα

UP TOGGLE DOWN

The contributions of executive functions to mathematical learning difficulties and mathematical talent during adolescence

by Roberto A. Abreu-Mendoza, Yaira Chamorro, Mauricio A. Garcia-Barrera, Esmeralda Matute Are mathematical learning difficulties caused by impairment of the abilities that underlie mathematical talent? Or...

The effectiveness of Realistic Mathematics Education approach: The role of mathematical representation as mediator between...

by Putri Yuanita, Hutkemri Zulnaidi, Effandi Zakaria This study aims to identify the role of mathematical representation as a mediator between mathematical belief and problem solving....

The mathematics of market timing

by Guy Metcalfe Market timing is an investment technique that tries to continuously switch investment into assets forecast to have better returns. What is the likelihood...

Experimental and mathematical analysis of cAMP nanodomains

by Christian Lohse, Andreas Bock, Isabella Maiellaro, Annette Hannawacker, Lothar R. Schad, Martin J. Lohse, Wolfgang R. Bauer In their role as second messengers, cyclic nucleotides...

A mathematical model of aortic aneurysm formation

by Wenrui Hao, Shihua Gong, Shuonan Wu, Jinchao Xu, Michael R. Go, Avner Friedman, Dai Zhu Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a localized enlargement of the...

The Effect of Gender in the Publication Patterns in Mathematics

by Helena Mihaljević-Brandt, Lucía Santamaría, Marco Tullney Despite the increasing number of women graduating in mathematics, a systemic gender imbalance persists and is signified by a...

Inferring Mathematical Equations Using Crowdsourcing

by Szymon Wasik, Filip Fratczak, Jakub Krzyskow, Jaroslaw Wulnikowski Crowdsourcing, understood as outsourcing work to a large network of people in the form of an open...

Quantitative Analysis of the Interdisciplinarity of Applied Mathematics

by Zheng Xie, Xiaojun Duan, Zhenzheng Ouyang, Pengyuan Zhang The increasing use of mathematical techniques in scientific research leads to the interdisciplinarity of applied mathematics. This...

A Mathematical Model of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

by Wenrui Hao, Clay Marsh, Avner Friedman Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease of unknown etiology, and life expectancy of 3-5 years after diagnosis. The...

Effects of Mathematics Anxiety and Mathematical Metacognition on Word Problem Solving in Children with and...

by Yinghui Lai, Xiaoshuang Zhu, Yinghe Chen, Yanjun Li Mathematics is one of the most objective, logical, and practical academic disciplines. Yet, in addition to cognitive...

Mathematical Modeling of the Phoenix Rising Pathway

by Chad Liu, Chuan-Yuan Li, Fan Yuan Apoptosis is a tightly controlled process in mammalian cells. It is important for embryogenesis, tissue homoeostasis, and cancer treatment....

A Mathematical Model for MicroRNA in Lung Cancer

by Hye-Won Kang, Melissa Crawford, Muller Fabbri, Gerard Nuovo, Michela Garofalo, S. Patrick Nana-Sinkam, Avner Friedman Lung cancer...

Mathematical Logic in the Human Brain: Semantics

by Roland M. Friedrich, Angela D. Friederici As a higher cognitive function in humans, mathematics is supported by...

Brain Networks Supporting Execution of Mathematical Skills versus Acquisition of New Mathematical Competence

by Samuel Wintermute, Shawn Betts, Jennifer L. Ferris, Jon M. Fincham, John R. Anderson This fMRI study examines...

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

by Andrew K. Miller, Randall D. Britten, Poul M. F. Nielsen An important aspect of multi-scale modelling is...

ICCS 2022 : 27th International Conference on Conceptual Structures

27th International Conference on Conceptual Structures [Münster, Germany] [Sep 12, 2022 - Sep 15, 2022]

IACMC 2022 : The 7th International Arab Conference on Mathematics and Computations

The 7th International Arab Conference on Mathematics and Computations [Zarqa, Jordan] [May 11, 2022 - May 13, 2022]

ICEMP--Scopus, Ei Compendex 2022 : 2022 The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics...

2022 The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP 2022)--Ei Compendex, Scopus [Saint-Etienne, France] [Jul 7, 2022 - Jul 9, 2022]

FSDM 2022 : Fuzzy sets in decision making - Topological Algebra and its Applications (OA)

Fuzzy sets in decision making - Topological Algebra and its Applications (OA) [n/a] [Nov 1, 2021 - Jan 30, 2022]

CSGT 2022 : Special Matrices - Special Issue: Contemporary Spectral Graph Theory

Special Matrices - Special Issue: Contemporary Spectral Graph Theory

TiL 2022 : Trends in Logic XXII

Trends in Logic XXII [Cagliari, Italy] [Jul 18, 2022 - Jul 20, 2022]

ICoMS--EI and SCOPUS 2022 : 2022 5th International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2022)--EI...

2022 5th International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2022)--EI Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 17, 2022 - Jun 19, 2022]

AMMS--EI and Scopus 2022 : 2022 4th International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS...

2022 4th International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS 2022)--EI Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 17, 2022 - Jun 19, 2022]

UNILOG 2022 : 7th World Congress and School on Universal Logic

7th World Congress and School on Universal Logic [Orthodox Academy of Crete] [Apr 1, 2022 - Apr 11, 2022]

IOP--ICAPM--Ei Compendex, scopus 2022 : IOP--2022 12th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM...

IOP--2022 12th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2022)--Ei Compendex, Scopus [Singapore] [Feb 18, 2022 - Feb 20, 2022]

ICMAI--SCI, Ei Compendex, Scopus 2022 : 2022 7th International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence...

2022 7th International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence (ICMAI 2022)--SCI, Ei Compendex, Scopus [Chongqing, China] [Mar 18, 2022 - Mar 20, 2022]

IAM 2021 : FOURTH CONFERENCE ON INFORMATICS AND APPLIED MATHEMATICS

FOURTH CONFERENCE ON INFORMATICS AND APPLIED MATHEMATICS [Guelma, Algeria] [Nov 24, 2021 - Nov 25, 2021]

IJSCMC 2021 : International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control

International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control

LARAW 2021 : Logic and Religion Webinar

Logic and Religion Webinar [On-Line] [Jul 22, 2021 - Jul 22, 2022]

ICORES 2022 : 11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems

11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems [Online Streaming] [Feb 3, 2022 - Feb 5, 2022]

ECTIJ 2021 : Economics, Commerce and Trade Management: An International Journal

Economics, Commerce and Trade Management: An International Journal

EAMS 2021 : E-Assessment In Mathematical Sciences

E-Assessment In Mathematical Sciences [Online] [Jun 21, 2021 - Jul 2, 2021]

MSS 2021 : Mathemaics in Space Sciences

Mathemaics in Space Sciences [online ] [Mar 30, 2021 - Jun 30, 2021]

MathSJ 2021 : Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

WLD 2021 : 3rd World Logic Day 14 January 2021

3rd World Logic Day 14 January 2021 [all around the world] [Jan 14, 2021 - Jan 14, 2021]

Ανακοινώσεις