Διημερίδα: Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Προοπτικές

62 παρουσιάσεις  διπλωματικών εργασιών, 2 θεματικά εργαστήρια και 8 ερευνητικές παρουσιάσεις σε δύο ημέρες, δίνουν το στίγμα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

H διημερίδα, που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα παρουσιαστούν οι  κύριες ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος και τα μέλη του Εργαστηρίου, και ειδικότερα θέματα από την  συναρτησιακή ανάλυση,  τη  φασματική αποσύνθεση και τη μελέτη διαφορικών τελεστών σε μη τετριμμένα συστήματα συντεταγμένων,   ασαφή λογική καθώς και κυματική διάδοση και σκέδαση, μαθηματική μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και τον τρόπο που αυτές αντικατοπτρίζονται στις διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών τους φοιτητών και τις προοπτικές που διαγράφονται από περισσότερους από 25 επιβλέποντες καθηγητές από όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και  στις  διδακτορικές διατριβές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η μοναδική αυτή προσπάθεια προβολής και διάχυσης του παραγόμενου ερευνητικού έργου, ολοκληρώνεται με δύο δίωρα θεματικά εργαστήρια  που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στους φοιτητές  και αφορούν στη  διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών  και στη  συγγραφή   επιστημονικών εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών του ΕΑΠ δραστηριοποιείται  στην ερευνητική περιοχή της μαθηματικής προτυποποίησης, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά λειτουργεί με επιτυχία πάνω από μία δεκαετία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε πτυχιούχους θετικών επιστημών.

Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά:

  • Η διεύθυνση της διεξαγωγής της διήμερης εκδήλωσης είναι στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, στην Περιβόλα Πατρών, στις αίθουσες ΠΓ01 και ΠΓ02
  • Ενώ για όσους δεν τα καταφέρουν θα υπάρχει πάντα η επιλογή του live streaming. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Ημέρας (Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019) 

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονίστρια: Μαρία Χατζηνικολάου.
 12:30-12:45 Χαιρετισμός Διευθύντριας Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΕΑΠ.
Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:45-13:00 Βλάμος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές και υπολογιστικές αναπαραστάσεις βιολογικών δεδομένων
13:00-13:15 Νικολόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Μαθηματική Μοντελοποίηση Διάβρωσης Υλικών.
13:15-13:30 Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.
Ασαφείς αρνήσεις και παραγωγή αυτών με τη βοήθεια ασαφών συνεπαγωγών.
13:30-13:45 Μπούκας Ανδρέας, ΣΕΠ, ΜΣΜ70, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το Θεώρημα του Bochner και ο μετασχηματισμός Fourier αυτοσυζυγούς τελεστού.
13:45-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα.
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Ημέρας (Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019)

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02 Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονιστής: Παναγιώτης Βλάμος.
12:30-12:45 Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές μέθοδοι και τεχνικές για τη μοντελοποίηση και τη μελέτη της ροής του αίματος σε αγγεία.
12:45-13:00 Καριώτου Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το ελλειψοειδές σύστημα συντεταγμένων στην υπηρεσία της μαθηματικής προτυποποίησης.
13:00-13:15 Τσίτσας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαθηματικές.
Μοντελοποιήσεις Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης και Εφαρμογές.
13:15-13:30 Καραχάλιος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Η δυναμική της απόδρασης και της σύγκλισης σε μη-γραμμικά πλέγματα.
13:30-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Oι παρουσιάσεις των φοιτητών που θα γίνουν από απόσταση, θα γίνουν υποχρεωτικά μέσω Skype for Business (SfB), όχι απλό Skype
Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ έχει δυνατότητα σύνδεσης με SfB, μέσω του Office365. Παρακαλείσθε, όσοι θα συμμετέχετε στην διημερίδα από απόσταση, να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με χρήση του Skype για Επιχειρήσεις το οποίο παρέχεται στο ΕΑΠ μέσω του Office365.
Παρακάτω θα βρείτε ένα σύνδεσμο που θα σας επιτρέψει τη συμμετοχή στην Αίθουσα ΠΓ01 της διημερίδας «Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές» που διοργανώνει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Σημειώνουμε ότι δεν θα δείτε το συμβάν στο Ημερολόγιό σας στο Office365 καθώς και δεν θα γίνει υπενθύμιση, αλλά θα οδηγηθείτε στην εκδήλωση μέσα από το σύνδεσμο στο τέλος του παρόντος μηνύματος. 

Οι εξ αποστάσεως χρήστες μπορούν να συνδεθούν:

    • Με το λογαριασμό τους Office365 και το εγκατεστημένο Skype για Επιχειρήσεις αν είναι χρήστες του ΕΑΠ
    • Με το σύνδεσμο συμμετοχής ως guests και τη χρήση του Web App (δίχως εγκατάσταση του Skype για Επιχειρήσεις) αν δεν είναι χρήστες ΕΑΠ. Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό

Οι συμμετέχοντες μέσω Web App (που δεν είναι χρήστες του Office365) μπορούν να συνδεθούν ως guests. Οδηγίες στο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Skype για Επιχειρήσεις , σελ 25

Όλες οι οδηγίες βρίσκονται στο http://noc.eap.gr/index.php/uphresies-akadhmaikhs-koinothtas/uphresia-thlediaskepsewn/platforma-ameson-minimaton

Πριν την σύνδεσή σας, ιδιαιτέρως αν παρουσιάζετε την εργασία σας από απόσταση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες, πριν την ημέρα της συμμετοχής σας:

Προτείνεται να κάνετε δοκιμή του συστήματος πριν την τηλεδιάσκεψη ώστε να λύσετε τυχόν προβλήματα εγκαίρως. 
Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα χρειαστείτε μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία και κάμερα. Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πρέπει: 

·  να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Skype για Επιχειρήσεις από το https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

·  να είστε βέβαιοι ότι οι συσκευές σας (κάμερα, μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία, δίκτυο) λειτουργούν κανονικά και είναι προεπιλεγμένα ως συσκευές επικοινωνίας

  • Οι εξ αποστάσεως χρήστες και κυρίως οι παρουσιαστές θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει το σύστημα και να έχουν εξοικειωθεί με αυτό πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης

Σημειώστε ότι για πιο αποτελεσματική συμμετοχή στα δύο εργαστήρια, είναι χρήσιμο, αλλά προαιρετικό, να έχετε διαθέσιμο προσωπικό υπολογιστή για να εφαρμόζετε οι ίδιοι όσα παρουσιάζονται.

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στην αίθουσα ΠΓ01.

Συμμετοχή σε Σύσκεψη Skype

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συμμετοχή; Δοκιμάστε το Skype Web App

Η ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ είναι διαθέσιμη στο 2610367900 καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πρώτη Σύσκεψη Skype;   |Νομικά θέματα

 

Νέα

UP TOGGLE DOWN

Updated: Kyoto Journal of Mathematics, Advance publication (2020)

Contents:Jian Tan. Boundedness of maximal operator for multilinear Calderón–Zygmund operators on products of variable Hardy spaces. 14 pages.Kohei Ueno. Polynomial skew products whose Julia sets...

Updated: Journal of Integral Equations and Applications, Forthcoming articles (2020)

Contents: Au, Zhou, Can, Tuan. Regularization of a Terminal Value Nonlinear Diffusion Equation With Conformable Time Derivative. --. Bu, Cai. Solutions of second order degenerate...

The Michigan Mathematical Journal, Advance publication (2020)

Contents:Hemar Godinho, Michael P. Knapp. Infinitely Many Counterexamples to a Conjecture of Norton. 11 pages.Nima Hoda. Quadric Complexes. 31 pages.F. Bertrand, G. Della Sala, J.-C....

Updated: Electronic Journal of Statistics, Volume 14, Number 1 (2020)

Contents:Ben Jones, Andreas Artemiou, Bing Li. On the predictive potential of kernel principal components. 1--23.Alexandre Mösching, Lutz Dümbgen. Monotone least squares and isotonic quantiles. 24--49.Gwenaëlle...

Notre Dame Journal of Formal Logic, Volume 61, Number 1 (2020)

Contents:Ali N. Valizadeh, Massoud Pourmahdian. Pseudofiniteness in Hrushovski Constructions. 1--10.Guillermo Badia, Grigory Olkhovikov. A Lindström Theorem for Intuitionistic Propositional Logic. 11--30.Anton Freund, Fedor Pakhomov. Short...

Journal of Integral Equations and Applications, Forthcoming articles (2020)

Contents: Au, Zhou, Can, Tuan. Regularization of a Terminal Value Nonlinear Diffusion Equation With Conformable Time Derivative. --. Bu, Cai. Solutions of second order degenerate...

Topological Methods in Nonlinear Analysis, Advance publication (2019)

Contents:Jan Andres, Denis Pennequin. Existence, localization and stability of limit-periodic solutions to differential equations involving cubic nonlinearities. 20 pp..Sotiris K. Ntouyas, Bashir Ahmad, Madeaha Alghanmi,...

Taiwanese Journal of Mathematics, Volume 24, Number 1 (2020)

Contents:Fayun Cao, Han Ren. Nonseparating Independent Sets of Cartesian Product Graphs. 1--17.Zhi-Wei Li. Complete Cotorsion Pairs in Exact Categories. 19--30.Antonio Lanteri, Andrea Luigi Tironi. The...

Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin, Volume 26, Number 5 (2019)

Contents:Rita Jiménez Rolland. Linear representation stable bounds for the integral cohomology of pure mapping class groups. 641--658.Filiz Yıldız, Hans-Peter A. Künzi. Symmetric connectedness in $T_0$-quasi-metric...

Updated: Kyoto Journal of Mathematics, Advance publication (2020)

Contents:Jim Brown, Krzysztof Klosin. Congruence primes for automorphic forms on unitary groups and applications to the arithmetic of Ikeda lifts. 39 pages.Akinari Hoshi, Hidetaka Kitayama....

Updated: Journal of the Mathematical Society of Japan, Advance publication (2020)

Contents:Ayako ITABA, Diego A. MEJÍA, Teruyuki YORIOKA. Some infinitely generated non-projective modules over path algebras and their extensions under Martin's axiom. 21 pages.Ruizhi HUANG, Jie...

Analysis & PDE, Volume 13, Number 1 (2020)

Contents:Martijn Caspers. Absence of Cartan subalgebras for right-angled Hecke von Neumann algebras. 1--28.Jesús Oliver, Jacob Sterbenz. A vector field method for radiating black hole spacetimes....

Updated: Electronic Journal of Probability, Volume 25 (2020)

Contents:Yuan Liu. The Poincaré inequality and quadratic transportation-variance inequalities. 16 pp..Carlo Bellingeri. An Itô type formula for the additive stochastic heat equation. 52 pp..János Engländer,...

Algebra & Number Theory, Volume 13, Number 10 (2019)

Contents:Ma Luo. The elliptic KZB connection and algebraic de Rham theory for unipotent fundamental groups of elliptic curves. 2243--2275.Adam J Harper. Moments of random multiplicative...

Algebra & Number Theory, Volume 13, Number 7 (2019)

Contents:Fucheng Tan, Jilong Tong. Crystalline comparison isomorphisms in $p$-adic Hodge theory:the absolutely unramified case. 1509--1581.Frank Calegari, Joel Specter. Pseudorepresentations of weight one are unramified. 1583--1596.Christopher...

Osaka Journal of Mathematics, Volume 57, Number 1 (2020)

Contents:Masaharu Morimoto, Shunsuke Tamura. Spheres not admitting smooth odd-fixed-point actions of $S_5$ and $SL(2, 5)$. 1--8.Abel Castorena, Margarida Mendes Lopes, Gian Pietro Pirola. Semistable fibrations...

Journal of the Mathematical Society of Japan, Advance publication (2020)

Contents:Ruizhi HUANG, Jie WU. Combinatorics of double loop suspensions, evaluation maps and Cohen groups. 43 pages.Wei CHEN, Chunxiang ZHU, Yahui ZUO, Yong JIAO. Two-weighted estimates...

Updated: Electronic Journal of Statistics, Volume 14, Number 1 (2020)

Contents:Ben Jones, Andreas Artemiou, Bing Li. On the predictive potential of kernel principal components. 1--23.Alexandre Mösching, Lutz Dümbgen. Monotone least squares and isotonic quantiles. 24--49.Gwenaëlle...

Updated: Taiwanese Journal of Mathematics, Advance publication (2020)

Contents:Zengyan Si, Qingying Xue, Pu Zhang. Iterated Commutators of Multilinear Maximal Square Functions on Some Function Spaces. 22 pages.Zemin Jin, Xueliang Li, Kaijun Wang. The...

Updated: Electronic Communications in Probability, Volume 25 (2020)

Contents:Ohad Noy Feldheim, Jiange Li. Load balancing under $d$-thinning. 13 pp..Raphaël Cerf, Barbara Dembin. Vanishing of the anchored isoperimetric profile in bond percolation at $p_{c}$....

Bayesian Analysis, Volume 15, Number 1 (2020)

Contents:Matthew Moores, Geoff Nicholls, Anthony Pettitt, Kerrie Mengersen. Scalable Bayesian Inference for the Inverse Temperature of a Hidden Potts Model. 1--27.Nicolas Garcia Trillos, Daniel Sanz-Alonso....

Taiwanese Journal of Mathematics, Advance publication (2020)

Contents:Zemin Jin, Xueliang Li, Kaijun Wang. The Monochromatic Connectivity of Graphs. 31 pages.Sami Baraket, Imen Bazarbacha, Rima Chetouane, Abdellatif Messaoudi. Singular Limit Solutions for a...

Topological Methods in Nonlinear Analysis, Volume 54, Number 2A (2019)

Contents:Christopher S. Goodrich. Coercive functionals and their relationship to multiplicity of solution to nonlocal boundary value problems. 409--426.Patricio Cerda, Luiz F.O. Faria, Eduard Toon, Pedro...

Updated: Kyoto Journal of Mathematics, Advance publication (2020)

Contents:Akinari Hoshi, Hidetaka Kitayama. Three-dimensional purely quasimonomial actions. 43 pages.Javad J. Asadollahi, Najmeh N. Asadollahi, Rasool Hafezi, Razieh Vahed. Auslander’s formula: Variations and applications. 31...

Στοχαστικές Χρονοσειρές (Θεωρία και Εφαρμογές)

Title: Στοχαστικές Χρονοσειρές (Θεωρία και Εφαρμογές) Authors: Λεδάκη, Μαρία Abstract: Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται την ανάλυση χρονολογικών σειρών, αριθμητικών στοιχείων που περιγράφουν την εξέλιξη ορισμένων φαινομένων και...

Ιστορική ανάδυση, εξέλιξη, και εφαρμογές της πιθανότητας σε τυχερά παιχνίδια

Title: Ιστορική ανάδυση, εξέλιξη, και εφαρμογές της πιθανότητας σε τυχερά παιχνίδια Authors: Νταφόπουλος, Ευθύμιος Abstract: Στη διπλωματική εργασία αυτή επιχειρείται αρχικά μια σύντομη χρονική αναδρομή από την...

Σύγχρονες Τάσεις στην Διδακτική των Μαθηματικών: Gamification και Γνωσιακή Επιστήμη

Title: Σύγχρονες Τάσεις στην Διδακτική των Μαθηματικών: Gamification και Γνωσιακή Επιστήμη Authors: LAMPROPOULOU, ANDRONIKI Abstract: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2022. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι...

Αντιλήψεις για την απόδειξη στο Λύκειο

Title: Αντιλήψεις για την απόδειξη στο Λύκειο Authors: ΜΑΡΑΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ Abstract: Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθούν οι αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών Α λυκείου για την μαθηματική...

The contributions of executive functions to mathematical learning difficulties and mathematical talent during adolescence

by Roberto A. Abreu-Mendoza, Yaira Chamorro, Mauricio A. Garcia-Barrera, Esmeralda Matute Are mathematical learning difficulties caused by impairment of the abilities that underlie mathematical talent? Or...

The effectiveness of Realistic Mathematics Education approach: The role of mathematical representation as mediator between...

by Putri Yuanita, Hutkemri Zulnaidi, Effandi Zakaria This study aims to identify the role of mathematical representation as a mediator between mathematical belief and problem solving....

The mathematics of market timing

by Guy Metcalfe Market timing is an investment technique that tries to continuously switch investment into assets forecast to have better returns. What is the likelihood...

Experimental and mathematical analysis of cAMP nanodomains

by Christian Lohse, Andreas Bock, Isabella Maiellaro, Annette Hannawacker, Lothar R. Schad, Martin J. Lohse, Wolfgang R. Bauer In their role as second messengers, cyclic nucleotides...

A mathematical model of aortic aneurysm formation

by Wenrui Hao, Shihua Gong, Shuonan Wu, Jinchao Xu, Michael R. Go, Avner Friedman, Dai Zhu Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a localized enlargement of the...

The Effect of Gender in the Publication Patterns in Mathematics

by Helena Mihaljević-Brandt, Lucía Santamaría, Marco Tullney Despite the increasing number of women graduating in mathematics, a systemic gender imbalance persists and is signified by a...

Inferring Mathematical Equations Using Crowdsourcing

by Szymon Wasik, Filip Fratczak, Jakub Krzyskow, Jaroslaw Wulnikowski Crowdsourcing, understood as outsourcing work to a large network of people in the form of an open...

Quantitative Analysis of the Interdisciplinarity of Applied Mathematics

by Zheng Xie, Xiaojun Duan, Zhenzheng Ouyang, Pengyuan Zhang The increasing use of mathematical techniques in scientific research leads to the interdisciplinarity of applied mathematics. This...

A Mathematical Model of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

by Wenrui Hao, Clay Marsh, Avner Friedman Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease of unknown etiology, and life expectancy of 3-5 years after diagnosis. The...

Effects of Mathematics Anxiety and Mathematical Metacognition on Word Problem Solving in Children with and...

by Yinghui Lai, Xiaoshuang Zhu, Yinghe Chen, Yanjun Li Mathematics is one of the most objective, logical, and practical academic disciplines. Yet, in addition to cognitive...

Mathematical Modeling of the Phoenix Rising Pathway

by Chad Liu, Chuan-Yuan Li, Fan Yuan Apoptosis is a tightly controlled process in mammalian cells. It is important for embryogenesis, tissue homoeostasis, and cancer treatment....

A Mathematical Model for MicroRNA in Lung Cancer

by Hye-Won Kang, Melissa Crawford, Muller Fabbri, Gerard Nuovo, Michela Garofalo, S. Patrick Nana-Sinkam, Avner Friedman Lung cancer...

Mathematical Logic in the Human Brain: Semantics

by Roland M. Friedrich, Angela D. Friederici As a higher cognitive function in humans, mathematics is supported by...

Brain Networks Supporting Execution of Mathematical Skills versus Acquisition of New Mathematical Competence

by Samuel Wintermute, Shawn Betts, Jennifer L. Ferris, Jon M. Fincham, John R. Anderson This fMRI study examines...

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

by Andrew K. Miller, Randall D. Britten, Poul M. F. Nielsen An important aspect of multi-scale modelling is...

Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012)

Contents:Ruyun Ma, Yanqiong Lu, Tianlan Chen. Existence of One-Signed Solutions of Discrete Second-Order Periodic Boundary Value Problems. 13 pages.

WLD 2020 : 2nd World Logic Day 14 January 2020

2nd World Logic Day 14 January 2020 [all around the world] [Jan 14, 2020 - Jan 14, 2020]

2nd ICSTR Athens 2020 : 2nd ICSTR Athens – International Conference on Science & Technology...

2nd ICSTR Athens – International Conference on Science & Technology Research, 11-12 September 2020 [Novotel Athenes, Michail Voda 4, Athens,] [Sep 11, 2020 - Sep...

4th ICSTR London 2020 : 4th ICSTR London – International Conference on Science & Technology...

4th ICSTR London – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 September 2020 [The Tomlinson Centre, Queensbridge Road,] [Sep 3, 2020 - Sep 4,...

ICSTR Amsterdam 2020 : ICSTR Amsterdam – International Conference on Science & Technology Research, 13-14...

ICSTR Amsterdam – International Conference on Science & Technology Research, 13-14 August 2020 [NH Hotel Amsterdam-Zuid, Van Leijenbergh] [Aug 13, 2020 - Aug 14, 2020]

RTCCS 2020 : Recent trends in cryptology and cyber security

Recent trends in cryptology and cyber security [Kyiv] [May 11, 2020 - May 22, 2020]

ICEMP--Scopus, Ei 2020 : 2020 The 9th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP...

2020 The 9th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP 2020)--Ei Compendex, Scopus [Istanbul, Turkey] [Jul 1, 2020 - Jul 4, 2020]

ICUME 2020 : 4th International Conference on Uncertainty in Mechanical Engineering (Scopus, Springer, OA)

4th International Conference on Uncertainty in Mechanical Engineering (Scopus, Springer, OA) [Darmstadt, Germany] [Nov 19, 2020 - Nov 20, 2020]

ICUME 2020 : 4th International Conference on Uncertainty in Mechanical Engineering (Scopus, Springer, OA)

4th International Conference on Uncertainty in Mechanical Engineering (Scopus, Springer, OA) [Darmstadt, Germany] [Nov 19, 2020 - Nov 20, 2020]

ICPAM--Ei and Scopus 2020 : 2020 9th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM...

2020 9th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2020)--EI Compendex, SCOPUS [Athens, Greece] [Jul 14, 2020 - Jul 17, 2020]

MIMAR 2020 : 11th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability

11th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability [Nottingham, UK] [Jul 14, 2020 - Jul 16, 2020]

MathSJ 2020 : Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

ICSTR Paris June 2020 : ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research,...

ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research, 10-11 June 2020 [FormaSquare-La Chapelle, Paris, France] [Jun 10, 2020 - Jun 11, 2020]

3rd ICSTR Barcelona September 2020 : 3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 September 2020 [Campus de la Ciutadella, Universitat Pom] [Sep 3, 2020 - Sep...

4th ICSTR Bali July 2020 : 4th ICSTR Bali – International Conference on Science &...

4th ICSTR Bali – International Conference on Science & Technology Research, 23-24 July 2020 [Ibis Bali Kuta, Jl. Raya Kuta No. 77, 80] [Jul 23,...

6th ICSTR Bangkok July 2020 : 6th ICSTR Bangkok – International Conference on Science &...

6th ICSTR Bangkok – International Conference on Science & Technology Research, 16-17 July 2020 [Asian Institute of Technology (AIT), Con] [Jul 16, 2020 - Jul...

3rd ICSTR Budapest July 2020 : 3rd ICSTR Budapest – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Budapest – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 July 2020 [Óbuda University, Budapest, Hungary] [Jul 3, 2020 - Jul 4, 2020]

6th ICSTR Singapore June 2020 : 6th ICSTR Singapore – International Conference on Science &...

6th ICSTR Singapore – International Conference on Science & Technology Research, 11-12 June 2020 [The National University of Singapore Soc] [Jun 11, 2020 - Jun...

3rd ICSTR Prague June 2020 : 3rd ICSTR Prague – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Prague – International Conference on Science & Technology Research, 04-05 June 2020 [Czech Technical University in Prague (Če] [Jun 4, 2020 - Jun...

ICSTR Seoul May 2020 : ICSTR Seoul – International Conference on Science & Technology Research,...

ICSTR Seoul – International Conference on Science & Technology Research, 22-23 May 2020 [Nine Tree Premier Hotel, Myeongdong 2, S] [May 22, 2020 - May...

4th ICSTR Kuala Lumpur May 2020 : 4th ICSTR Kuala Lumpur – International Conference on...

4th ICSTR Kuala Lumpur – International Conference on Science & Technology Research, 14-15 May 2020 [The Regency Scholar’s Hotel, Universiti ] [May 14, 2020 -...