Διημερίδα: Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Προοπτικές

62 παρουσιάσεις  διπλωματικών εργασιών, 2 θεματικά εργαστήρια και 8 ερευνητικές παρουσιάσεις σε δύο ημέρες, δίνουν το στίγμα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

H διημερίδα, που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα παρουσιαστούν οι  κύριες ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος και τα μέλη του Εργαστηρίου, και ειδικότερα θέματα από την  συναρτησιακή ανάλυση,  τη  φασματική αποσύνθεση και τη μελέτη διαφορικών τελεστών σε μη τετριμμένα συστήματα συντεταγμένων,   ασαφή λογική καθώς και κυματική διάδοση και σκέδαση, μαθηματική μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και τον τρόπο που αυτές αντικατοπτρίζονται στις διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών τους φοιτητών και τις προοπτικές που διαγράφονται από περισσότερους από 25 επιβλέποντες καθηγητές από όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και  στις  διδακτορικές διατριβές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η μοναδική αυτή προσπάθεια προβολής και διάχυσης του παραγόμενου ερευνητικού έργου, ολοκληρώνεται με δύο δίωρα θεματικά εργαστήρια  που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στους φοιτητές  και αφορούν στη  διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών  και στη  συγγραφή   επιστημονικών εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών του ΕΑΠ δραστηριοποιείται  στην ερευνητική περιοχή της μαθηματικής προτυποποίησης, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά λειτουργεί με επιτυχία πάνω από μία δεκαετία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε πτυχιούχους θετικών επιστημών.

Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά:

  • Η διεύθυνση της διεξαγωγής της διήμερης εκδήλωσης είναι στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, στην Περιβόλα Πατρών, στις αίθουσες ΠΓ01 και ΠΓ02
  • Ενώ για όσους δεν τα καταφέρουν θα υπάρχει πάντα η επιλογή του live streaming. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Ημέρας (Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019) 

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονίστρια: Μαρία Χατζηνικολάου.
 12:30-12:45 Χαιρετισμός Διευθύντριας Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΕΑΠ.
Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:45-13:00 Βλάμος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές και υπολογιστικές αναπαραστάσεις βιολογικών δεδομένων
13:00-13:15 Νικολόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Μαθηματική Μοντελοποίηση Διάβρωσης Υλικών.
13:15-13:30 Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.
Ασαφείς αρνήσεις και παραγωγή αυτών με τη βοήθεια ασαφών συνεπαγωγών.
13:30-13:45 Μπούκας Ανδρέας, ΣΕΠ, ΜΣΜ70, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το Θεώρημα του Bochner και ο μετασχηματισμός Fourier αυτοσυζυγούς τελεστού.
13:45-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα.
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Ημέρας (Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019)

Τόπος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αίθουσες ΠΓ01, ΠΓ02 Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών.
09:00-12:30 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
09:00-12:15 Ενδιάμεση Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
12:15–12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30-15:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές
Συντονιστής: Παναγιώτης Βλάμος.
12:30-12:45 Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μαθηματικές μέθοδοι και τεχνικές για τη μοντελοποίηση και τη μελέτη της ροής του αίματος σε αγγεία.
12:45-13:00 Καριώτου Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το ελλειψοειδές σύστημα συντεταγμένων στην υπηρεσία της μαθηματικής προτυποποίησης.
13:00-13:15 Τσίτσας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαθηματικές.
Μοντελοποιήσεις Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης και Εφαρμογές.
13:15-13:30 Καραχάλιος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
Η δυναμική της απόδρασης και της σύγκλισης σε μη-γραμμικά πλέγματα.
13:30-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
14:00–15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-17:00 Εργαστήριο: «Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών»
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Oι παρουσιάσεις των φοιτητών που θα γίνουν από απόσταση, θα γίνουν υποχρεωτικά μέσω Skype for Business (SfB), όχι απλό Skype
Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ έχει δυνατότητα σύνδεσης με SfB, μέσω του Office365. Παρακαλείσθε, όσοι θα συμμετέχετε στην διημερίδα από απόσταση, να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με χρήση του Skype για Επιχειρήσεις το οποίο παρέχεται στο ΕΑΠ μέσω του Office365.
Παρακάτω θα βρείτε ένα σύνδεσμο που θα σας επιτρέψει τη συμμετοχή στην Αίθουσα ΠΓ01 της διημερίδας «Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές» που διοργανώνει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Σημειώνουμε ότι δεν θα δείτε το συμβάν στο Ημερολόγιό σας στο Office365 καθώς και δεν θα γίνει υπενθύμιση, αλλά θα οδηγηθείτε στην εκδήλωση μέσα από το σύνδεσμο στο τέλος του παρόντος μηνύματος. 

Οι εξ αποστάσεως χρήστες μπορούν να συνδεθούν:

    • Με το λογαριασμό τους Office365 και το εγκατεστημένο Skype για Επιχειρήσεις αν είναι χρήστες του ΕΑΠ
    • Με το σύνδεσμο συμμετοχής ως guests και τη χρήση του Web App (δίχως εγκατάσταση του Skype για Επιχειρήσεις) αν δεν είναι χρήστες ΕΑΠ. Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό

Οι συμμετέχοντες μέσω Web App (που δεν είναι χρήστες του Office365) μπορούν να συνδεθούν ως guests. Οδηγίες στο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Skype για Επιχειρήσεις , σελ 25

Όλες οι οδηγίες βρίσκονται στο http://noc.eap.gr/index.php/uphresies-akadhmaikhs-koinothtas/uphresia-thlediaskepsewn/platforma-ameson-minimaton

Πριν την σύνδεσή σας, ιδιαιτέρως αν παρουσιάζετε την εργασία σας από απόσταση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες, πριν την ημέρα της συμμετοχής σας:

Προτείνεται να κάνετε δοκιμή του συστήματος πριν την τηλεδιάσκεψη ώστε να λύσετε τυχόν προβλήματα εγκαίρως. 
Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα χρειαστείτε μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία και κάμερα. Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πρέπει: 

·  να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Skype για Επιχειρήσεις από το https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

·  να είστε βέβαιοι ότι οι συσκευές σας (κάμερα, μικρόφωνο, ακουστικά/ηχεία, δίκτυο) λειτουργούν κανονικά και είναι προεπιλεγμένα ως συσκευές επικοινωνίας

  • Οι εξ αποστάσεως χρήστες και κυρίως οι παρουσιαστές θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει το σύστημα και να έχουν εξοικειωθεί με αυτό πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης

Σημειώστε ότι για πιο αποτελεσματική συμμετοχή στα δύο εργαστήρια, είναι χρήσιμο, αλλά προαιρετικό, να έχετε διαθέσιμο προσωπικό υπολογιστή για να εφαρμόζετε οι ίδιοι όσα παρουσιάζονται.

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στην αίθουσα ΠΓ01.

Συμμετοχή σε Σύσκεψη Skype

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συμμετοχή; Δοκιμάστε το Skype Web App

Η ομάδα υποστήριξης χρηστών του ΕΑΠ είναι διαθέσιμη στο 2610367900 καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πρώτη Σύσκεψη Skype;   |Νομικά θέματα

 

Νέα

UP TOGGLE DOWN

Updated: Electronic Journal of Statistics, Volume 13, Number 2 (2019)

Contents:Fabian Dunker, Konstantin Eckle, Katharina Proksch, Johannes Schmidt-Hieber. Tests for qualitative features in the random coefficients model. 2257--2306.Alnur Ali, Ryan J. Tibshirani. The Generalized Lasso...

Taiwanese Journal of Mathematics, Volume 23, Number 6 (2019)

Contents:Yu-pei Huang, Chia-an Liu, Yaotsu Chang, Chong-Dao Lee. A Family of Group Divisible Designs with Arbitrary Block Sizes. 1291--1302.Hungyung Chang, Jun Ma, Jean Yeh. Enumerations...

Illinois Journal of Mathematics, Volume 63, Number 4 (2019)

Contents:Muhenned Abdulsahib, Phillip S. Harrington. Hartogs domains and the Diederich–Fornæss index. 485--511.Alex Evetts. Rational growth in virtually abelian groups. 513--549.Rosa M. B. Chaves, Eliane Santos....

Kyoto Journal of Mathematics, Volume 59, Number 4 (2019)

Contents:Masayuki Hirokado. Canonical singularities of dimension three in characteristic $2$ which do not follow Reid’s rules. 747--768.Shiro Goto, Naoyuki Matsuoka, Naoki Taniguchi, Ken-ichi Yoshida. On...

Missouri Journal of Mathematical Sciences, Volume 31, Number 2 (2019)

Contents:Scott H. Demsky, Alex Opritsa. Power Series Extensions of Certain Functions of a Real Variable. 107--112.Peter M. Uhl, Hannah Bohn, Noah H. Rhee. Uniqueness of...

Hiroshima Mathematical Journal, Volume 49, Number 3 (2019)

Contents:Hiroki Okajima, Katsumi Shimomura. A note on the products $\alpha_1\beta_2\gamma_t$ and $\beta_1^{r+1}\beta_2\gamma_t$ in the stable homotopy of spheres. 303--321.Yuichiro Hoshi. Topics in the anabelian geometry...

Journal of Differential Geometry, Volume 113, Number 3 (2019)

Contents:Dominique Cerveau, A. Lins Neto. Codimension two holomorphic foliation. 385--416.Penka Georgieva, Aleksey Zinger. Real Gromov–Witten theory in all genera and real enumerative geometry: computation. 417--491.Junfang...

Updated: Topological Methods in Nonlinear Analysis, Advance publication (2019)

Contents:Jan Andres, Denis Pennequin. Existence, localization and stability of limit-periodic solutions to differential equations involving cubic nonlinearities. 20 pp..Sotiris K. Ntouyas, Bashir Ahmad, Madeaha Alghanmi,...

Updated: Electronic Communications in Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Nicoletta Cancrini, Gustavo Posta. Propagation of chaos for a balls into bins model. 9 pp..Dayue Chen, Peng Chen, Nina Gantert, Dominik Schmid. Limit theorems for...

Hokkaido Mathematical Journal, Volume 48, Number 3 (2019)

Contents:Julie LAPÉBIE. Degree formulas for the Euler characteristic of semialgebraic sets. 461--473.Jinjing CHEN, Jianmin CHEN, Yanan LIN. Adic sheaves over weighted projective lines and elliptic...

Updated: Electronic Journal of Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Oriane Blondel, Aurelia Deshayes, Cristina Toninelli. Front evolution of the Fredrickson-Andersen one spin facilitated model. 32 pp..Luc Devroye, Cecilia Holmgren, Henning Sulzbach. Heavy subtrees of...

Updated: Electronic Journal of Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Oriane Blondel, Aurelia Deshayes, Cristina Toninelli. Front evolution of the Fredrickson-Andersen one spin facilitated model. 32 pp..Luc Devroye, Cecilia Holmgren, Henning Sulzbach. Heavy subtrees of...

Updated: Electronic Journal of Statistics, Volume 13, Number 2 (2019)

Contents:Fabian Dunker, Konstantin Eckle, Katharina Proksch, Johannes Schmidt-Hieber. Tests for qualitative features in the random coefficients model. 2257--2306.Alnur Ali, Ryan J. Tibshirani. The Generalized Lasso...

Duke Mathematical Journal, Volume 168, Number 17 (2019)

Contents:Matthew Kennedy, Christopher Schafhauser. Noncommutative boundaries and the ideal structure of reduced crossed products. 3215--3260.Robert D. Hough, Pace P. Nielsen. Covering systems with restricted divisibility....

Updated: Electronic Journal of Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Oriane Blondel, Aurelia Deshayes, Cristina Toninelli. Front evolution of the Fredrickson-Andersen one spin facilitated model. 32 pp..Luc Devroye, Cecilia Holmgren, Henning Sulzbach. Heavy subtrees of...

Afrika Statistika, Volume 14, Number 3 (2019)

Contents:Gane Samb LO, Mohammad AHSANULLAH. ERRATUM : An introduction to a general records theory both for dependent and high dimension. 2057--2059.Sèwanou H. HONFO, Romain Glèlè...

Journal of Geometry and Symmetry in Physics, Volume 53 (2019)

Contents:Lakehal Belarbi, Hichem Elhendi. Geometry of Twisted Sasaki Metric. 1--19.Javier Bernal, Jim Lawrence. Characterization and Computation of Matrices of Maximal Trace Over Rotations. 21--53.Vasyl Kovalchuk,...

Updated: Electronic Communications in Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Nicoletta Cancrini, Gustavo Posta. Propagation of chaos for a balls into bins model. 9 pp..Dayue Chen, Peng Chen, Nina Gantert, Dominik Schmid. Limit theorems for...

Updated: Electronic Journal of Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Oriane Blondel, Aurelia Deshayes, Cristina Toninelli. Front evolution of the Fredrickson-Andersen one spin facilitated model. 32 pp..Luc Devroye, Cecilia Holmgren, Henning Sulzbach. Heavy subtrees of...

Updated: Electronic Journal of Statistics, Volume 13, Number 2 (2019)

Contents:Fabian Dunker, Konstantin Eckle, Katharina Proksch, Johannes Schmidt-Hieber. Tests for qualitative features in the random coefficients model. 2257--2306.Alnur Ali, Ryan J. Tibshirani. The Generalized Lasso...

African Journal of Applied Statistics, Volume 6, Number 2 (2019)

Contents:Gorata Duduzile MANYEAGAE, Wilford MOLEFE, Batlang SEABO. Assessing the Determinants of Trust in Public Institutions in Botswana : A Multilevel Linear Model Approach. 663--687.Keorapetse SEDIAKGOTLA,...

The Michigan Mathematical Journal, Volume 68, Number 4 (2019)

Contents:Greg Friedman. Generalizations of Intersection Homology and Perverse Sheaves with Duality over the Integers. 675--726.Brian Weber. Topology of Kähler Manifolds with Weakly Pseudoconvex Boundary. 727--742.Jesús...

Topological Methods in Nonlinear Analysis, Advance publication (2019)

Contents:Jan Andres, Denis Pennequin. Existence, localization and stability of limit-periodic solutions to differential equations involving cubic nonlinearities. 20 pp..Sotiris K. Ntouyas, Bashir Ahmad, Madeaha Alghanmi,...

Updated: Electronic Communications in Probability, Volume 24 (2019)

Contents:Nicoletta Cancrini, Gustavo Posta. Propagation of chaos for a balls into bins model. 9 pp..Dayue Chen, Peng Chen, Nina Gantert, Dominik Schmid. Limit theorems for...

Στοχαστικές Χρονοσειρές (Θεωρία και Εφαρμογές)

Title: Στοχαστικές Χρονοσειρές (Θεωρία και Εφαρμογές) Authors: Λεδάκη, Μαρία Abstract: Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται την ανάλυση χρονολογικών σειρών, αριθμητικών στοιχείων που περιγράφουν την εξέλιξη ορισμένων φαινομένων και...

Ιστορική ανάδυση, εξέλιξη, και εφαρμογές της πιθανότητας σε τυχερά παιχνίδια

Title: Ιστορική ανάδυση, εξέλιξη, και εφαρμογές της πιθανότητας σε τυχερά παιχνίδια Authors: Νταφόπουλος, Ευθύμιος Abstract: Στη διπλωματική εργασία αυτή επιχειρείται αρχικά μια σύντομη χρονική αναδρομή από την...

Σύγχρονες Τάσεις στην Διδακτική των Μαθηματικών: Gamification και Γνωσιακή Επιστήμη

Title: Σύγχρονες Τάσεις στην Διδακτική των Μαθηματικών: Gamification και Γνωσιακή Επιστήμη Authors: LAMPROPOULOU, ANDRONIKI Abstract: Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των νέων τάσεων στη...

Αντιλήψεις για την απόδειξη στο Λύκειο

Title: Αντιλήψεις για την απόδειξη στο Λύκειο Authors: ΜΑΡΑΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ Abstract: Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθούν οι αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών Α λυκείου για την μαθηματική...

The contributions of executive functions to mathematical learning difficulties and mathematical talent during adolescence

by Roberto A. Abreu-Mendoza, Yaira Chamorro, Mauricio A. Garcia-Barrera, Esmeralda Matute Are mathematical learning difficulties caused by impairment of the abilities that underlie mathematical talent? Or...

The effectiveness of Realistic Mathematics Education approach: The role of mathematical representation as mediator between...

by Putri Yuanita, Hutkemri Zulnaidi, Effandi Zakaria This study aims to identify the role of mathematical representation as a mediator between mathematical belief and problem solving....

The mathematics of market timing

by Guy Metcalfe Market timing is an investment technique that tries to continuously switch investment into assets forecast to have better returns. What is the likelihood...

Experimental and mathematical analysis of cAMP nanodomains

by Christian Lohse, Andreas Bock, Isabella Maiellaro, Annette Hannawacker, Lothar R. Schad, Martin J. Lohse, Wolfgang R. Bauer In their role as second messengers, cyclic nucleotides...

A mathematical model of aortic aneurysm formation

by Wenrui Hao, Shihua Gong, Shuonan Wu, Jinchao Xu, Michael R. Go, Avner Friedman, Dai Zhu Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a localized enlargement of the...

The Effect of Gender in the Publication Patterns in Mathematics

by Helena Mihaljević-Brandt, Lucía Santamaría, Marco Tullney Despite the increasing number of women graduating in mathematics, a systemic gender imbalance persists and is signified by a...

Inferring Mathematical Equations Using Crowdsourcing

by Szymon Wasik, Filip Fratczak, Jakub Krzyskow, Jaroslaw Wulnikowski Crowdsourcing, understood as outsourcing work to a large network of people in the form of an open...

Quantitative Analysis of the Interdisciplinarity of Applied Mathematics

by Zheng Xie, Xiaojun Duan, Zhenzheng Ouyang, Pengyuan Zhang The increasing use of mathematical techniques in scientific research leads to the interdisciplinarity of applied mathematics. This...

A Mathematical Model of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

by Wenrui Hao, Clay Marsh, Avner Friedman Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease of unknown etiology, and life expectancy of 3-5 years after diagnosis. The...

Effects of Mathematics Anxiety and Mathematical Metacognition on Word Problem Solving in Children with and...

by Yinghui Lai, Xiaoshuang Zhu, Yinghe Chen, Yanjun Li Mathematics is one of the most objective, logical, and practical academic disciplines. Yet, in addition to cognitive...

Mathematical Modeling of the Phoenix Rising Pathway

by Chad Liu, Chuan-Yuan Li, Fan Yuan Apoptosis is a tightly controlled process in mammalian cells. It is important for embryogenesis, tissue homoeostasis, and cancer treatment....

A Mathematical Model for MicroRNA in Lung Cancer

by Hye-Won Kang, Melissa Crawford, Muller Fabbri, Gerard Nuovo, Michela Garofalo, S. Patrick Nana-Sinkam, Avner Friedman Lung cancer...

Mathematical Logic in the Human Brain: Semantics

by Roland M. Friedrich, Angela D. Friederici As a higher cognitive function in humans, mathematics is supported by...

Brain Networks Supporting Execution of Mathematical Skills versus Acquisition of New Mathematical Competence

by Samuel Wintermute, Shawn Betts, Jennifer L. Ferris, Jon M. Fincham, John R. Anderson This fMRI study examines...

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

by Andrew K. Miller, Randall D. Britten, Poul M. F. Nielsen An important aspect of multi-scale modelling is...

Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012)

Contents:Ruyun Ma, Yanqiong Lu, Tianlan Chen. Existence of One-Signed Solutions of Discrete Second-Order Periodic Boundary Value Problems. 13 pages.

ICPAM--Ei and Scopus 2020 : 2020 9th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM...

2020 9th International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2020)--EI Compendex, SCOPUS [Athens, Greece] [Jul 14, 2020 - Jul 17, 2020]

MIMAR 2020 : 11th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability

11th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability [Nottingham, UK] [Jul 14, 2020 - Jul 16, 2020]

ICSTR Paris June 2020 : ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research,...

ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research, 10-11 June 2020 [FormaSquare-La Chapelle, Paris, France] [Jun 10, 2020 - Jun 11, 2020]

3rd ICSTR Barcelona September 2020 : 3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 September 2020 [Campus de la Ciutadella, Universitat Pom] [Sep 3, 2020 - Sep...

4th ICSTR Bali July 2020 : 4th ICSTR Bali – International Conference on Science &...

4th ICSTR Bali – International Conference on Science & Technology Research, 23-24 July 2020 [Ibis Bali Kuta, Jl. Raya Kuta No. 77, 80] [Jul 23,...

6th ICSTR Bangkok July 2020 : 6th ICSTR Bangkok – International Conference on Science &...

6th ICSTR Bangkok – International Conference on Science & Technology Research, 16-17 July 2020 [Asian Institute of Technology (AIT), Con] [Jul 16, 2020 - Jul...

3rd ICSTR Budapest July 2020 : 3rd ICSTR Budapest – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Budapest – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 July 2020 [Óbuda University, Budapest, Hungary] [Jul 3, 2020 - Jul 4, 2020]

6th ICSTR Singapore June 2020 : 6th ICSTR Singapore – International Conference on Science &...

6th ICSTR Singapore – International Conference on Science & Technology Research, 11-12 June 2020 [The National University of Singapore Soc] [Jun 11, 2020 - Jun...

3rd ICSTR Prague June 2020 : 3rd ICSTR Prague – International Conference on Science &...

3rd ICSTR Prague – International Conference on Science & Technology Research, 04-05 June 2020 [Czech Technical University in Prague (Če] [Jun 4, 2020 - Jun...

ICSTR Seoul May 2020 : ICSTR Seoul – International Conference on Science & Technology Research,...

ICSTR Seoul – International Conference on Science & Technology Research, 22-23 May 2020 [Nine Tree Premier Hotel, Myeongdong 2, S] [May 22, 2020 - May...

4th ICSTR Kuala Lumpur May 2020 : 4th ICSTR Kuala Lumpur – International Conference on...

4th ICSTR Kuala Lumpur – International Conference on Science & Technology Research, 14-15 May 2020 [The Regency Scholar’s Hotel, Universiti ] [May 14, 2020 -...

CREATIVITY 2019 : 1st World Congress of the Brazilian Academy of Philosophy in Honor of...

1st World Congress of the Brazilian Academy of Philosophy in Honor of Newton da Costa 90th Birthday [Rio de Janeiro] [Dec 8, 2019 - Dec...

ICoMS--EI and SCOPUS 2020 : 2020 3rd International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2020)--Ei...

2020 3rd International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2020)--Ei Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 21, 2020 - Jun 23, 2020]

AMMS--EI and Scopus 2020 : 2020 2nd International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS...

2020 2nd International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS 2020)--EI Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 21, 2020 - Jun 23, 2020]

ICSAA 2019 : International Conference on Semigroups and Applications

International Conference on Semigroups and Applications [Cochin, Kerala, INDIA] [Dec 9, 2019 - Dec 12, 2019]

ICMSTTL--EI and Scopus 2020 : 2020 The 2nd International Conference on Mathematics, Science and Technology...

2020 The 2nd International Conference on Mathematics, Science and Technology Teaching and Learning (ICMSTTL 2020)--EI Compendex, Scopus [Sydney Campus, Australia] [Oct 28, 2020 - Oct...

BDLT 2019 : Call for Posters and Lightning Talks for International Summer School on Security...

Call for Posters and Lightning Talks for International Summer School on Security & Privacy for Blockchains and Distributed Ledger Technologies - BDLT19 [Vienna] [Sep 2,...

CReW 2019 : Causal Reasoning Workshop 2019

Causal Reasoning Workshop 2019 [Xalapa, Mexico] [Oct 28, 2019 - Oct 28, 2019]

IMCS-55, edition 2019 : The 5th International Conference of Mathematical Society of the...

The 5th International Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the 55th anniversary of the foundation of Vladimir Andrunachievici IMCS [Moldova,...

ICMIT 2020 : The 2nd International Conference on Mathematics and Information Technology

The 2nd International Conference on Mathematics and Information Technology [Adrar, Algeria] [Feb 18, 2020 - Feb 19, 2020]