Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-11 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

To 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της ΕΛΕΒΙΤ, που συνδιοργανώνεται μαζί με το Aristotle Medical Forum στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2021 αποτελεί την πρώτη επιστημονική διοργάνωση διεθνώς που λαμβάνει την αιγίδα της Global Clinical Engineering Alliance (GCEA). To γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και μας ωθεί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επιτυχία του Συνεδρίου και την προώθηση των σκοπών της Κλινικής Μηχανικής στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και Παγκοσμίως. Για την προώθηση αυτών των σκοπών ιδρύθηκε πρόσφατα στην ΕΛΕΒΙΤ και Τμήμα Κλινικής Μηχανικής (Clinical Engineering Chapter) το οποίο αναπτύσσει τη δράση του στο 9ο Συνέδριο μας.
Επίσης το 9ο Συνέδριο της ΕΛΕΒΙΤ γίνεται το πρώτο συνέδριο που λαμβάνει την αιγίδα ταυτόχρονα από τις International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE), της European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) και της Global Clinical Engineering Alliance (GCEA), ενώ είναι και μέλος των διεθνών αυτών εταιρειών.

 

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ανακοινώνει παράταση στην προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Όλες οι υποβολές (για στρογγυλές τράπεζες και εκτεταμένες περιλήψεις) θα γίνονται μέσω του:

https://easychair.org/conferences/?conf=elevit2021

Για το Υπόδειγμα της εκτεταμένης περίληψης, παρακαλώ δείτε εδώ!

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
Οι επιστημονικές εργασίες και οι παρουσιάσεις είναι δεκτές σε οποιαδήποτε από τις δύο γλώσσες.

 

 

 

Θεματικές ενότητες

 

 
 • Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος | Technology - Safety and Cost issues
 • Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | Technology & Healthcare management
 • Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει | Digital health, e-health & m-health
 • Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων | Medical Equipment Inventory
 • Κλινική Μηχανική | Clinical Engineering
 • Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες | Technical Support – Procurement
 • Τεχνολογίες Internet of Things | IoT
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία | AI in Health
 • Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας | Health Technology Assessment
 • Βιοαισθητήρες | Biosensors
 • Βιοπληροφορική | Bioinformatics
 • Βιοϋλικά | Biomaterials
 • Εμβιομηχανική | Biomechanics
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων | Biomedical Signal Processing
 • Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας | Medical Image Processing
 • Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα | Medical Information Systems
 • Ψηφιακός/Εικονικός Ασθενής | Digital Patient
 • Εκπαίδευση & Βιοϊατρική Τεχνολογία | BME Education
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία/Κλινική Μηχανική στην πανδημία COVID19 | Biomedical/Clinical engineering & COVID-19
 • Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | Other BME related topics

 

 

Η εγγραφή στο Συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί συμπληρώνοντας τα στοιχεία στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το σύστημα έχει ήδη ανοίξει!

 

 

 

Νέα

UP TOGGLE DOWN

The contributions of executive functions to mathematical learning difficulties and mathematical talent during adolescence

by Roberto A. Abreu-Mendoza, Yaira Chamorro, Mauricio A. Garcia-Barrera, Esmeralda Matute Are mathematical learning difficulties caused by impairment of the abilities that underlie mathematical talent? Or...

The effectiveness of Realistic Mathematics Education approach: The role of mathematical representation as mediator between...

by Putri Yuanita, Hutkemri Zulnaidi, Effandi Zakaria This study aims to identify the role of mathematical representation as a mediator between mathematical belief and problem solving....

The mathematics of market timing

by Guy Metcalfe Market timing is an investment technique that tries to continuously switch investment into assets forecast to have better returns. What is the likelihood...

Experimental and mathematical analysis of cAMP nanodomains

by Christian Lohse, Andreas Bock, Isabella Maiellaro, Annette Hannawacker, Lothar R. Schad, Martin J. Lohse, Wolfgang R. Bauer In their role as second messengers, cyclic nucleotides...

A mathematical model of aortic aneurysm formation

by Wenrui Hao, Shihua Gong, Shuonan Wu, Jinchao Xu, Michael R. Go, Avner Friedman, Dai Zhu Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a localized enlargement of the...

The Effect of Gender in the Publication Patterns in Mathematics

by Helena Mihaljević-Brandt, Lucía Santamaría, Marco Tullney Despite the increasing number of women graduating in mathematics, a systemic gender imbalance persists and is signified by a...

Inferring Mathematical Equations Using Crowdsourcing

by Szymon Wasik, Filip Fratczak, Jakub Krzyskow, Jaroslaw Wulnikowski Crowdsourcing, understood as outsourcing work to a large network of people in the form of an open...

Quantitative Analysis of the Interdisciplinarity of Applied Mathematics

by Zheng Xie, Xiaojun Duan, Zhenzheng Ouyang, Pengyuan Zhang The increasing use of mathematical techniques in scientific research leads to the interdisciplinarity of applied mathematics. This...

A Mathematical Model of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

by Wenrui Hao, Clay Marsh, Avner Friedman Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease of unknown etiology, and life expectancy of 3-5 years after diagnosis. The...

Effects of Mathematics Anxiety and Mathematical Metacognition on Word Problem Solving in Children with and...

by Yinghui Lai, Xiaoshuang Zhu, Yinghe Chen, Yanjun Li Mathematics is one of the most objective, logical, and practical academic disciplines. Yet, in addition to cognitive...

Mathematical Modeling of the Phoenix Rising Pathway

by Chad Liu, Chuan-Yuan Li, Fan Yuan Apoptosis is a tightly controlled process in mammalian cells. It is important for embryogenesis, tissue homoeostasis, and cancer treatment....

A Mathematical Model for MicroRNA in Lung Cancer

by Hye-Won Kang, Melissa Crawford, Muller Fabbri, Gerard Nuovo, Michela Garofalo, S. Patrick Nana-Sinkam, Avner Friedman Lung cancer...

Mathematical Logic in the Human Brain: Semantics

by Roland M. Friedrich, Angela D. Friederici As a higher cognitive function in humans, mathematics is supported by...

Brain Networks Supporting Execution of Mathematical Skills versus Acquisition of New Mathematical Competence

by Samuel Wintermute, Shawn Betts, Jennifer L. Ferris, Jon M. Fincham, John R. Anderson This fMRI study examines...

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

by Andrew K. Miller, Randall D. Britten, Poul M. F. Nielsen An important aspect of multi-scale modelling is...

ICCS 2022 : 27th International Conference on Conceptual Structures

27th International Conference on Conceptual Structures [Münster, Germany] [Sep 12, 2022 - Sep 15, 2022]

IACMC 2022 : The 7th International Arab Conference on Mathematics and Computations

The 7th International Arab Conference on Mathematics and Computations [Zarqa, Jordan] [May 11, 2022 - May 13, 2022]

ICEMP--Scopus, Ei Compendex 2022 : 2022 The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics...

2022 The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP 2022)--Ei Compendex, Scopus [Saint-Etienne, France] [Jul 7, 2022 - Jul 9, 2022]

FSDM 2022 : Fuzzy sets in decision making - Topological Algebra and its Applications (OA)

Fuzzy sets in decision making - Topological Algebra and its Applications (OA) [n/a] [Nov 1, 2021 - Jan 30, 2022]

CSGT 2022 : Special Matrices - Special Issue: Contemporary Spectral Graph Theory

Special Matrices - Special Issue: Contemporary Spectral Graph Theory

TiL 2022 : Trends in Logic XXII

Trends in Logic XXII [Cagliari, Italy] [Jul 18, 2022 - Jul 20, 2022]

ICoMS--EI and SCOPUS 2022 : 2022 5th International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2022)--EI...

2022 5th International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS 2022)--EI Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 17, 2022 - Jun 19, 2022]

AMMS--EI and Scopus 2022 : 2022 4th International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS...

2022 4th International Applied Mathematics, Modelling and Simulation Conference (AMMS 2022)--EI Compendex, Scopus [Paris, France] [Jun 17, 2022 - Jun 19, 2022]

UNILOG 2022 : 7th World Congress and School on Universal Logic

7th World Congress and School on Universal Logic [Orthodox Academy of Crete] [Apr 1, 2022 - Apr 11, 2022]

IOP--ICAPM--Ei Compendex, scopus 2022 : IOP--2022 12th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM...

IOP--2022 12th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2022)--Ei Compendex, Scopus [Singapore] [Feb 18, 2022 - Feb 20, 2022]

ICMAI--SCI, Ei Compendex, Scopus 2022 : 2022 7th International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence...

2022 7th International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence (ICMAI 2022)--SCI, Ei Compendex, Scopus [Chongqing, China] [Mar 18, 2022 - Mar 20, 2022]

IAM 2021 : FOURTH CONFERENCE ON INFORMATICS AND APPLIED MATHEMATICS

FOURTH CONFERENCE ON INFORMATICS AND APPLIED MATHEMATICS [Guelma, Algeria] [Nov 24, 2021 - Nov 25, 2021]

IJSCMC 2021 : International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control

International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control

LARAW 2021 : Logic and Religion Webinar

Logic and Religion Webinar [On-Line] [Jul 22, 2021 - Jul 22, 2022]

ICORES 2022 : 11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems

11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems [Online Streaming] [Feb 3, 2022 - Feb 5, 2022]

ECTIJ 2021 : Economics, Commerce and Trade Management: An International Journal

Economics, Commerce and Trade Management: An International Journal

EAMS 2021 : E-Assessment In Mathematical Sciences

E-Assessment In Mathematical Sciences [Online] [Jun 21, 2021 - Jul 2, 2021]

MSS 2021 : Mathemaics in Space Sciences

Mathemaics in Space Sciences [online ] [Mar 30, 2021 - Jun 30, 2021]

MathSJ 2021 : Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

Applied Mathematics and Sciences: An International Journal

WLD 2021 : 3rd World Logic Day 14 January 2021

3rd World Logic Day 14 January 2021 [all around the world] [Jan 14, 2021 - Jan 14, 2021]

Ανακοινώσεις