Διημερίδα: Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Προοπτικές στα Μαθηματικά 26-27 Φεβρουαρίου 2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Ημέρας (Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022) 

09:00-10:45 Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών
10:45–11:00 Διάλειμμα 
11:30-14:00 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές στα Μαθηματικά Συντονίστρια : Μαρία Χατζηνικολάου, καθηγήτρια ΕΑΠ
 11:30-11:30 Χαιρετισμός Διευθύντριας Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΕΑΠ.
Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά.
11:30-12:30 Δάσιος Γεώργιος, Αντ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών. Παράγωγος και Ολοκλήρωμα- Οι ιδιομορφίες της Κλασματικής Ανάλυσης
12:30-13:15 Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τα εκθετικά αντικείμενα στην κατηγορία των τοπολογικών χώρων
13:15-14:00 Καραχάλιος Νικόλαος, Καθηγητής, τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Η εγγύτητα ολοκληρώσιμων και μη-ολοκληρώσιμων συστημάτων
13:30-14:00 Συζήτηση - προοπτικές 
14:00-15:00

Εργαστήριο 1: «Προσωποποιημένες υπηρεσίες της εξ @ποστάσεως βιβλιοθήκης του ΕΑΠ» Εργαστήριο 2: «Διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών»

Συντονιστής : Δρ. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη ΕΑΠ

14:55–15:00 Διάλειμμα 
15:00-18:00 Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» - Διπλωματικές εργασίες Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ 
15:00-18:00 Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Ημέρας (Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022)

 

09:00-13:45 Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» - Διπλωματικές εργασίες Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ 
09:00-10:45 Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών
11:00-13:15 Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές στα Μαθηματικά Συντονίστρια : Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ
11:00-11:15 Χαιρετισμός Ι. Καλαβρουζιώτης, καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ 
11:15-11:45 Πουλάκης Δημήτρης, Καθηγητής, τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ Ακέραια Σημεία Ρητών Καμπυλών
11:45-12:15 Ματζάκος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιδημικά Μοντέλα με χρήση Κλασματικού Λογισμού 
12:15-12:45 Ανανίας Άγγελος, MSc, Υποψήφιος διδάκτορας, ΕΑΠ Η Μαθηματική Μοντελοποίηση ως παράγοντας πραγματοποίησης της Εκπαίδευσης STEM
12:45-13:15 Πέρρος Δημήτρης, MSc ΕΑΠ Μαθηματική μοντελοποίηση της διάβρωσης των μετάλλων. 
13:15-13:45 Τσιλίδης Βασίλης, MSc ΕΑΠ Μαθηματικά Μοντέλα Ανοσοαπόκρισης στον Καρκίνο 
13:45-14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
14:00-14:50 Εργαστήριο: «Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών»
Συντονιστής : Δρ. Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθήκη ΕΑΠ