Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ έχει εξασφαλίσει για την ακαδημαϊκή της κοινότητα την πρόσβαση στο Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) το οποίο δημοσιεύει άρθρα που αφορούν σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

 ·  SIAM Journal on Applied Algebra & Geometry (2019- ): το περιοδικό δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας και της Τοπολογίας. Καλύπτονται πολλές περιοχές της επιστήμης των Μαθηματικών που βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς όπως: η βιολογία, η θεωρία κωδικοποίησης, η θεωρία πολυπλοκότητας, τα γραφικά υπολογιστών, η μηχανική όραση, η θεωρία ελέγχου, η κρυπτογραφία, η επιστήμη δεδομένων, η θεωρία παιγνίων και τα οικονομικά, ο γεωμετρικός σχεδιασμός, η μηχανική μάθηση, η βελτιστοποίηση, η κβαντική υπολογιστική, η ρομποτική, η θεωρίας κοινωνικής επιλογής και η στατιστική.

 ·  SIAM Journal on Applied Mathematics (1997- ): δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα που αφορούν επιστημονικά προβλήματα χρησιμοποιώντας μεθόδους μαθηματικού ενδιαφέροντος. Επίσης, καλύπτει ανάλογες θεματικές ενότητες όπως οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική, οι οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες.

 ·  SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (2002- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη μαθηματική ανάλυση, τη διαμόρφωση των δυναμικών συστημάτων και την εφαρμογή τους στην εφαρμοσμένη μηχανική και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

 ·  SIAM Journal on Computing (1997- ): περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα σχετικά με επίσημες μαθηματικές πτυχές της πληροφορικής και με τον μη αριθμητικό λογισμό.

 ·  SIAM Journal on Control and Optimization (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις μαθηματικές εφαρμογές της θεωρίας ελέγχου και της βελτιστοποίησης και με θεμελιώδη ζητήματα επάνω στην ανάλυση μεταβλητών και τη γεωμετρία.

 ·  SIAM Journal on Discrete Mathematics (1997- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με αμιγώς εφαρμοσμένα μαθηματικά, με τη θεωρία γραφικών παραστάσεων, τη διακριτή βελτιστοποίηση, τη θεωρητική πληροφορική, και τη θεωρία κωδικοποίησης και επικοινωνίας.

 ·  SIAM Journal on Financial Mathematics (2010- ): δημοσιεύει άρθρα που εισάγουν νέες μεθόδους και αλγορίθμους που αντιπροσωπεύουν σημαντικές βελτιώσεις στην υπάρχουσα κατάσταση των σύγχρονων αριθμητικών εφαρμογών των εφαρμοσμένων οικονομικών μαθηματικών.

 ·  SIAM Journal on Imaging Sciences (2008- ): καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης της απεικόνισης: το σχηματισμό εικόνας, την επεξεργασία εικόνας, την ανάλυση εικόνας, την ερμηνεία και την κατανόηση της εικόνας, την ηλεκτρονική γραφιστική και την ηλεκτρονική απεικόνιση, κ.λ.π.

 ·  SIAM Journal on Mathematical Analysis (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με μερικές διαφορικές εξισώσεις, λογισμό μεταβλητών, λειτουργική ανάλυση, προσεγγιστική θεωρία, αρμονική ή κυματική ανάλυση, δυναμικά συστήματα.

 ·  SIAM Journal on Mathematics of Data Science (SIMODS):δημοσιεύει υλικό που προωθεί μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές μεθόδους στο πλαίσιο της επιστήμης των δεδομένων και της πληροφορίας.

 ·  SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (1997- ): δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την ανάλυση μήτρων και με την αριθμητική γραμμική άλγεβρα.

 ·  SIAM Multiscale Modeling and Simulation (2003- ): εστιάζει στη θεμελιώδη διαμόρφωση και στις υπολογιστικές αρχές που υπογραμμίζουν διάφορες μεθόδους διασύνδεσης μεταξύ των μαθηματικών, της χημείας, της φυσικής, της εφαρμοσμένης μηχανικής, της πληροφορικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, κ.ά.

 ·  SIAM Journal on Numerical Analysis (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση αριθμητικών μεθόδων, καθώς και με τη σύγκλιση των αλγορίθμων, της ακρίβειάς τους, της σταθερότητάς τους, και της υπολογιστικής πολυπλοκότητάς τους.

 ·  SIAM Journal on Optimization (1997- ): περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την πράξη της βελτιστοποίησης.

 ·  SIAM Theory of Probability and its Applications (1997- ): αποτελεί μετάφραση του ρωσικού περιοδικού Teoriya Veroyatnostei i EE Primeneniya, το οποίο περιέχει άρθρα σχετικά με τη θεωρία και την εφαρμογή πιθανοτήτων, της στατιστικής, και των στοχαστικών διαδικασιών.

 ·  SIAM Review (1997- ): δημοσιεύει άρθρα ευρέως ενδιαφέροντος, σχετικά με προβλήματα, λύσεις, τεχνικές, εργαλεία, μαθηματικές φόρμουλες και ερωτήσεις που αφορούν στα μαθηματικά.

 ·  SIAM Journal on Scientific Computing (1997- ): ασχολείται με αριθμητικές μεθόδους και τεχνικές για επιστημονικούς υπολογισμούς. Περιέχει τεύχη σχετικά με λύσεις σε διάφορα επιστημονικά προβλήματα ή προβλήματα μηχανικής. Επίσης, παρουσιάζει αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων τεχνικών.

·  SIAM Journal on Uncertainty Quantification (2013- ): δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα πάνω στην Εκτίμηση Αβεβαιότητας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο μαθηματικό, στατιστικό, αλγοριθμικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνουν τις εξελίξεις στους τομείς εφαρμογής της.