Διαδικτυακή Ομιλία Ακαδημαϊκού, κ. Κωνσταντίνου Βαγενά

Στο πλαίσιο διενέργειας των Διαλέξεων της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακή Ομιλία του Ακαδημαϊκού κυρίου Κωνσταντίνου Βαγενά, με θέμα: «Από τα Άτομα του Δημόκριτου στα Τρίγωνα του Πλάτωνα: Η δομή της Ύλης υπό το φως της σύγχρονης επιστήμης», την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00.

Για να παρακολουθήσετε την oμιλία, μπορείτε να ακολουθήσετε τον κατωτέρω σύνδεσμο:

http://www.academyofathens.gr/el/lectures/20210316

ή εναλλακτικά το σύνδεσμο:

https://diavlos.grnet.gr/event/e1849