Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής: Δ. Σινίκης

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στην δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σινίκη Δημήτριου, με θέμα: «Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης».

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00.μ.μ. στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Τσαμαδού 13-15, 26222, Πάτρα), μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα webex στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/hou-sst-confroom