#Μένουμε Σπίτι…. Παραμένουμε δημιουργικοί με τη Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π.

Η Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην παρούσα κατάσταση / συγκυρία  που  # ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την υποστήριξη των χρηστών της και την υιοθέτηση ενεργητικής στάσης ώστε να  #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ….. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ.

Η βιβλιοθήκη, διατηρώντας την εξ αποστάσεως λειτουργία της και υπηρεσίες της:

Παρέχει  ψηφιακές πηγές ελεύθερης πρόσβασης:

  • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Θεματικές Πύλες, Πληροφοριακό υλικό, Ηλεκτρονικές πηγές
  • Ειδική συλλογή  επιστημονικών  δημοσιεύσεων για τον COVID -19

Προσφέρει διαρκή επικοινωνία και  καθοδήγηση μέσω:

  • Διαδικτυακής Εκπαίδευσης των χρηστών (Online Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Οδηγοί, videos)
  • Φόρμας υποβολής ερωτημάτων (Υπηρεσία “Ρωτήστε μας”)
  • Υπηρεσίας online υποβολής ερωτημάτων Live Chat.

Ενώ σχεδιάζονται ακόμη περισσότερες δράσεις, σας παροτρύνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  http://lib.eap.gr/el/ για περισσότερα.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ… μελετάμε ψηφιακά!

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ..ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ.

Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ