Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS

Εκ μέρους του Ιδρύματος Λαμπράκη και της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, θέτουμε υπόψιν σας το καινούριο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS, το οποίο απευθύνεται σε νέες γυναίκες 18-35 ετών, με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους. Παρακαλώ βρείτε συνημμένη σχετική επιστολή εδώ.

 Με δεδομένο ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας, δεν είναι δυνατό να οργανώσουμε εκδηλώσεις ενημέρωσης των φοιτητριών, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας υποστηρίζατε στην προσπάθεια διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με το πρόγραμμα και προσέλκυσης νέων γυναικών, προωθώντας στις φοιτήτριές σας (αλλά και στους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να το προωθήσουν σε φίλες τους) σχετική ενημέρωση που βρίσκεται εδώ.