Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Άργος – Ναύπλιο,  6-7 και 8 Νοεμβρίου 2020

«Τα Μαθηματικά ως πυλώνας της διεπιστημονικής προσέγγισης στα σύγχρονα οικουμενικά προβλήματα»


Η Επιστημονική Επιτροπή του 37ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία. 

Θεματικές Ενότητες:

1)    Η ταυτότητα των Μαθηματικών μέσα στην αλληλεπίδραση της μαθηματικής επιστήμης με τις εφαρμογές της.
2)    Η συμβολή των Μαθηματικών στην Ιατρική και την Οικονομική Επιστήμη.
3)    Προκλήσεις για τη Μαθηματική Εκπαίδευση και τις διεπιστημονικές συνδέσεις της, μετά την παγκόσμια εμπειρία της πανδημίας

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.