Σεμινάριο την Παρασκευή 14 Μαΐου2021 στις 15:15: “Sharp lower bounds for the vector Allen-Cahn energy and qualitative properties of minimizers ”, Νικόλαος Αλικάκος, ΕΚΠΑ

Περίληψη: We study vector minimizers {uε} with energy JΩ(u) = ∫Ω (ε/2 |∇ u|2 + 1/εW(u))dx , where W>0 on Rm\{a1,...,aN} , m≥1, for bounded domain Ω⊂R2 with certain geometrical features and u = gε on ∂Ω. We derive a sharp lower bound of JΩ(u) (as ε…

Continue Reading Σεμινάριο την Παρασκευή 14 Μαΐου2021 στις 15:15: “Sharp lower bounds for the vector Allen-Cahn energy and qualitative properties of minimizers ”, Νικόλαος Αλικάκος, ΕΚΠΑ

CAA online σεμινάριο Πέμπτης 22 Απριλίου 2021: Dynamics of a kinetic model from evolutionary biology

Ομιλητής: Dr. Gael Raoul, Ecole Polytechnique Paris, France Ημερομηνία: Πέμπτη 22 Απριλίου Ώρα: 10:30 AM, German local time (UTC + 2) Τίτλος: Dynamics of a kinetic model from evolutionary biology…

Continue Reading CAA online σεμινάριο Πέμπτης 22 Απριλίου 2021: Dynamics of a kinetic model from evolutionary biology