Μενού Κλείσιμο

5η Διημερίδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διημερίδα: Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές στα Μαθηματικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης Ημέρας
(Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023)

09:00-10:45Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» – Διπλωματικές εργασίες Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ
09:00-10:45Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών
10:45–11:00Διάλειμμα
11:00-14:00Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές στα Μαθηματικά Συντονίστρια : Μαρία Χατζηνικολάου, καθηγήτρια ΕΑΠ
11:00-11:30Χαιρετισμοί
Ι. Καλαβρουζιώτης, καθηγητής ΕΑΠ
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ
Μ. Χατζηνικολάου, καθηγήτρια ΕΑΠ
Διευθύντρια Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Φ. Καριώτου, αν. καθηγήτρια ΕΑΠ,
Διευθύντρια Προγράμματος «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά»
11:30-12:15Δάσιος Γεώργιος, Αντ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών. Βαθμωτές και Διανυσματικές Ιδιολύσεις των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
12:15-13:00

Βαφέας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών.Χωρική ανισοτροπία και Εφαρμογές

13:00-13:30

Κινάκης Ιωάννης, Msc, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΑΠ. Παραγωγή αναλυτικής λύσης για την σταθερή ροή σε τοροειδές σύστημα συντεταγμένων

13:30-14:00

Γαμβρέλλης Αργύρης, Msc, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΑΠ. Ντετερμινιστικά Επιδημιολογικά Μοντέλα: Δομή, Ποιοτική Ανάλυση και Προοπτικές

14:00-14:00Συζήτηση – προοπτικές
14:00-14:30Εργαστήριο 1: «Προσωποποιημένες υπηρεσίες της εξ @ποστάσεως βιβλιοθήκης του ΕΑΠ»
14:30-15:00Εργαστήριο 2: «Διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών» Συντονίστρια : Ιωάννα Σεφερλή, Βιβλιοθήκη ΕΑΠ
14:55–15:00Διάλειμμα

15:00-18:00

Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» – Διπλωματικές εργασίες
Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ
15:00-18:00Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Ημέρας
(Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023)

09:00-13:45Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» – Διπλωματικές εργασίες. Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ
09:00-10:45Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών
11:00-13:30Ερευνητικές κατευθύνσεις & Προοπτικές στα Μαθηματικά. Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, επίκ. καθηγήτρια ΕΑΠ
11:00-11:30

Σπύρος Δουκάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ. Νευροφυσιολογικές Μετρήσεις, Δεδομένα και Μαθηματική Εκπαίδευση στο Μεταίχμιο μιας Εποχής.

11:30-12:00

Δρ. Πρωτοπαππάς Ελευθέριος, Συνεργάτης του Εργαστηρίου Εφ. Μαθηματικών, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ και ΕΙΔΙΠ ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ. Η R- χωρισιμότητα για την εύρεση του μαγνητικού πεδίου γύρω και μέσα σε αντεστραμμένο σφαιροειδές. Εφαρμογή στο ερυθρό κύτταρο.

11:5-12:15Ματζάκος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιδημικά Μοντέλα με χρήση Κλασματικού Λογισμού 
12:00-12:30

Ατρέας Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Μαθηματική Ανάλυση και εξαγωγή πληροφορίας

12:30-13:00Δάρας Κωνσταντίνος, Msc ΕΑΠ. Τα τέσσερα βασικά θεωρήματα της Συναρτησιακής Ανάλυσης
13:00-13:30Ψιλιάγκος Δημήτρης, Msc ΕΑΠ. Μαθηματική μοντελοποίηση μακροοικονομικών φαινομένων με χωρική εξάρτηση
13:30 – 13:45Συζήτηση – Προοπτικές
13:45-14:15

Πρόγραμμα ERASMUS+ και προοπτικές στο ΠΣ ΜΣΜ. Φωτεινή Καριώτου, Συντονίστρια: ERASMUS για τη ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

14:15 – 15:00Διάλειμμα

15:00-18:30

Πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» – Διπλωματικές εργασίες

Συντονίστρια: Φωτεινή Καριώτου, αν. καθηγήτρια ΕΑΠ

15:00-18:30Παρουσίαση προόδου Διπλωματικών Εργασιών
Μετάβαση στο περιεχόμενο