Μενού Κλείσιμο

Συνεργασίες

Ενδεικτικές Συνεργασίες:

Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πατρών και ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ
Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιόνιου Πανεπιστημίου
Ιατρική Σχολή καθώς και με την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Ecole Normale Supérieure, France.
University of Leeds, UK
University of Hyderabad , India
University of Cambridge, UK
University of South Alabama
EDEN ( European Distance and e-learning Network)

Ερευνητικά προγράμματα:

“Scattering in anisotropic materials”, 2004-2007 ,“Archimides II” ,
“Mathematical modelling of tumour growth”, 2011-2014, “Herakleitos II”, Coordinator
“Mathematical and computational study of the flow field of biological fluids for therapeutic design in clinically important conditions Arcimides III , 2012.-2014, ESPA
“ Functional brain”, “Excellence” research programme, 2012-2015, ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο