Μενού Κλείσιμο

Εκπαίδευση

Το εργαστήριο παρέχει υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΘΕΤ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου. Ειδικότερα, παράγεται υποστηρικτικό υλικό για τις Θεματικές Ενότητες των προγραμμάτων Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) και Πληροφορική (ΠΛΗ) καθώς επίσης εμπλουτίζεται με συμπληρωματικό και υποστηρικτικό υλικό οι ενότητες των μεταπτυχιακών ΠΣ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc (ΜΣΜ) και Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc (ΠΣΦ) καθώς και στο νέο δια ιδρυματικό μεταπτυχιακό: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ).
Παράγεται εναλλακτικό διδακτικό υλικό που απευθύνεται στους εισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των ΠΣ ΦΥΕ και ΠΛΗ και περιλαμβάνει:

  • Σύγχρονη προβολή διαφανειών με μαγνητοσκοπημένη εικόνα/ήχο (webcast).
  • Δημιουργία εισαγωγικού διαγνωστικού τεστ αυτο-αξιολόγησης και υποστηρικτικού υπερκειμένου για την κάλυψη ελλιπών γνώσεων στα Μαθηματικά.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου υποστηρίζεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
  2. Διπλωματικές εργασίες του Προγράμματος Σπουδών από το apothesis
Μετάβαση στο περιεχόμενο